Logo brandverzekering

Vergelijking van de brandverzekering in België

 
www.brandverzekering-simulatie.be
 
 
 
 
Brandverzekering voor huurders
Jaarlijkse premie BA Woning
(Woning+inboedel)
Axa 105 € Offerte >
Ing 174 € Offerte >
Les AP Assurances 164 € Offerte >
Corona Direct 183 € Offerte >
Alle brandverzekeringen :
ING AG Partners Ethias
 Ethias Argenta DVV Federale
AG Allianz Corona direct Generali
Axa Axa   ING
Axa Baloise Argenta KBC
Axa Beobank Argenta Partners
Axa Corona Direct Argenta Touring
Axa DVV Axa  
 
  Publiciteit
   
   
   
   
U bevindt zich hier : home » simulatie » touring
 
touring brandverzekering

Touring Verzekering brandverzekering "Home"

 

Maandelijkse betaling zonder bijkomende kosten
Zeer voordelige tarieven
geen online simulatie

Touring Verzekeringen biedt een compleet pack brandverzekering voor zowel huurders als eigenaars. U kan een prijsofferte bekomen in 5 minuten via de telefoon of door een papieren formulier terug te sturen.

Hoeveel kost de brandverzekering "Home" ?
Onze simulatie: voor een appartement met 2 slaapkamers in een gebouw met een lift in 1020 Brussel

 

Garantie "Home "

Brand

Inboedel

Optie Rechtsbijstand

Optie diefstalverzekering

Optie: BA Familiale
Als huurder hangt het te betalen premiebedrag af van uw huurprijs
Appartement 60m2
(+ 500€ )
139,21 €
inbegrepen
inbegrepen
43,40 €
49,44 €
Appartement 70m2
(+ 600€)
139,21 €
inbegrepen
inbegrepen
43,40 €
49,44 €
Appartement 80m2
(+ 700€ )
139,21 €
inbegrepen
inbegrepen
43,40 €
49,44 €

* Voorbeelden van premies op 20.09.2018 onder voorbehoud van fouten voor een appartement op de 2de verdieping in een flatgebouw grenzend aan andere flatgebouwen in 1020 Brussel .

Plus

Min

Forfaitaire premie als de huur < 745€
Bijstand 24u/24 en 7d/7
Diefstal optioneel
Rechtbijstand inbegrepen
Indirect verlies inbegrepen tot 105%
Betaling per maand = extra kosten

 

Garanties Home

Touring woningverzekering verzekert u tegen schade veroorzaakt door:
 • Brand, ontploffing, implosie, rechtstreekse blikseminslag
 • Inwerking van elektriciteit op installaties en toestellen
 • Elektrocutie van huisdieren
 • Onverwacht aanbotsen tegen het gebouw
 • Ontdooiing van diepvrieswaren door een onverwachte stroomonderbreking
 • Rook of roet, uitgestoten door een verwarmings- of keukentoestel / installatie (behalve door een open haard) wegens gebrekkige werking
 • Diefstal van onderdelen van het gebouw en beschadiging van het gebouw door dieven die inbreken of pogen in te breken
 • Vandalisme en kwaad opzet gepleegd door derden
 • Daden van personen die deelnemen aan een arbeidsconflict
 • De bepalingen betreffende terrorisme zijn van toepassing
 • water, vloeibare brandstof, breken van glas en sanitair
 • Natuurrampen : overstroming, aardbeving van natuurlijke oorsprong, overlopen of een opstuwing van de openbare riolen, binnenstromen van water, aardverschuiving of grondverzakking
 • Bijstand 24 uur per dag en 7 dagen op 7
 • Indirecte verliezen terugbetaald tegen 105%
 • Rechtsbijstand bij gerechtelijke geschillen
Opties:  Diefstal van de inhoud

Touring verzekert tegen diefstal of poging tot diefstal :

 • de inhoud in het gebouw op het adres onder "risico" voor feiten gepleegd
  • met inbraak of inklimming
  • door middel van valse, gestolen of verloren sleutels
  • door een persoon die zich laat insluiten, heimelijk binnendringt of in het gebouw is toegelaten
  • met fysiek geweld of onder bedreiging van personen
 • de inhoud in open lucht op het adres "risico" tot 2.500€ (bv.: tuinmeubelen)
 • de inhoud in het tijdelijk verblijf of studentenverblijf tot 5.000€, voor feiten gepleegd met inbraak
 • de inhoud, om het even waar hij zich bevindt, voor feiten gepleegd met fysiek geweld op, of onder bedreiging van de verzekerde, tot 5.000€

De verzekering wordt beperkt tot :

 • 5.000€ voor de totaliteit van juwelen en waarden
 • 2.500€ voor :
  • de inhoud in gebouwen zonder rechtstreekse verbinding met het woongedeelte
  • de inhoud in de privé garage, -kelder of op de -zolder van een appartementsgebouw
  • feiten gepleegd door een persoon die in het gebouw is toegelaten

Touring verzekert extra :

Is eveneens gedekt, de inbraakschade aan het gebou op het adres onder "risico" ten gevolge van een diefstal of poging tot diefstal, zelfs indien het gebouw in dit contract niet is verzekerd.

Bent u huurder of kosteloos gebruiker en laat u de schade zelf herstellen in akkoord met de eigenaar, dan vergoedt Touring de herstellingskosten die Touring op de eigenaar kan verhalen .

Behalve indien Touring het gebouw verzekert, wordt de schade door brand, ontploffing, vandalisme, kwaad opzet, arbeidsconflicten en aanslagen echter niet vergoed

Schadegevallen veroorzaakt door terrorisme zijn uitgesloten, behalve indien Touring het gebouw verzekert. De bepalingen  betreffende terrorisme zijn van toepassing.

Opties:  De verzekering B.A. Privé-Leven

De familiale verzekering dekt :

 • het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
 • burengerucht
 • lichamelijke letsels geleden door derden die u bijstand verlenen bij een schadegeval
 • de bergingskosten bij een schadegeval
Franchise

Binnen de volgende verzekeringen wordt voor stoffelijke schade een vrijstelling van 180 € per schadegeval

 • de woningverzekering
 • B.A. Privé-Leven

In de woningverkezering wordt voor Natuurrampen deze vrijstelling verhoogd tot 887 € per schadegeval.

Er wordt geen vrijstelling toegepast :

 • in de verzekering Bijstand
 • voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels
 • in de verzekering Rechtsbijstand
Betaling van de premie :
 • Per jaar : door overschrijving, zonder kosten
 • Per maand : enkel via domiciliëring. Opgelet : uw mensualiteit zal verhoogd van 4€ per maand.

Goed om weten : Indien u de premie op de vervaldag niet vooritbetaalt, kan dat leiden tot schorsing van de dekking of zelfs tot opzegging van het contract. Touring kan een forfaitair bedrag voor extra administratiekosten voor inning aanrekenen indien u niet tijdig betaalt.


Hoe een berekening bekomen ?

Per internet :

 1. deel het adres van uw appartement en huurprijs mee,
 2. bekom uw prijsvoorstel en kies uw opties,
 3. verstrek uw persoonlijke gegevens,
 4. als u geïnteresseerd bent, vraagt u uw offerte per e-mail


Enkel per telefoon

 1. deel het adres van uw appartement en huurprijs mee,
 2. bekom uw prijsvoorstel en kies uw opties,
 3. verstrek uw persoonlijke gegevens,
 4. als u geïnteresseerd bent, vraagt u uw offerte per telefoon

Wat doen bij een schadegeval ?

U bent wettelijk verplicht het schadegeval binnen de 8 dagen na de feiten aan te geven. Verwittig zo snel mogelijk:

bij diefstal : bel eerst de politie en vervolgens Touring

 • per telefoon 02 / 505 66 00
 • of per fax 02 505 66 99


voor de andere schadegevallen :

 • per telefoon 02 / 505 66 00
 • of per fax 02 505 66 99

>>>> naar de segmentatiecriteria

 

 

© 2018 brandverzekering simulatie.be: de onafhankelijk vergelijkingssite in België
Alle teksten en concepten zijn beschermd door
copyright - Alle rechten voorbehouden.
Publicatie onafhankelijk van elke brandverzekeringsmaatschappij.

Over ons | Contact | Cookies

Zie ook : Autoverzekering berekenen