Yuzzu

Naar aanleiding van Batibouw 2020, krijg je nu 10% korting op je brand- en familiale verzekering bij Yuzzu, de nieuwe naam van Touring Verzekeringen.

Verlopen Actie !

De woonverzekering 'Home' dekt u bij schade veroorzaakt door:

 • Brand en aanverwante gevaren
 • Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
 • Water en vloeibare brandstoffen
 • Glas- en sanitaire breuk
 • Natuurrampen

Ze dekt ook de burgerlijke aansprakelijkheid voor het gebouw en zijn inhoud, en omvat 24/7 bijstand en rechtsbescherming voor het gebouw. Bovedien worden uw indirecte kosten, verliezen en ongemakken in verband met een schadegeval vergoed tot 5% van het bedrag van de schade. Alle de voordeelen van de Yuzzu-brandverzekering.

Promotioneel voorstel

10% korting voor elk nieuw woningverzekeringscontract

Geldig voor offertes aangevraagd van 24 februari t.e.m 8 april 2020

Geldig op alle dekkingen: gebouw, inboedel, diefstal en familiale verzekering

Hoe eenvoudig uw verzekering onderschrijven bij Yuzzu ?

 1. Krijg 10% korting in amper 5 minuten
 2. Bereken je premie snel en makkelijk online
 3. Sluit meteen af als u tevreden bent

Intensieve bijstand, zelfs zonder schadegeval

24 uur per dag en 7 dagen op 7 bijstand.

Een hersteller zoeken, huissleutels kwijt of bij een schadegeval Yuzzu staat altijd voor je klaar

Goed om weeten

Wie ontvangt 10% korting?

Het voordeel is van toepassing op nieuwe woningverzekeringscontacten bij Yuzzu

Toepassing van de actievoorwaarden?

Het onderschrijven van een nieuw woningverzekeringscontract geeft eenmalig recht op een 10% lagere premie.

Dit voordeel wordt enkel toegekend tijdens het eerste jaar van het contract en is van toepassing op de volgende waarborgen:

Verzekering gebouw:

 • Als eigenaar voor het gebouw dat je zelf betrekt
 • Als eigenaar voor het gebouw dat je verhuurt (afstand en verhaal)
 • Als huurder voor het gebouw dat je huurt (huurdersaansprakelijkheid)

Verzekering inboedel

Diefstalverzekering

Familiale Verzekering

Het voordeel zit reeds verrekend in het premiebedrag vermeld in de offerte. Het maandelijks of jaarlijks te betalen bedrag- afhankelijk van de gekozen betalingstermijn- is bijgevolg gedurende het eerste jaar verminderd met 10% ten opzichte van het reguliere tarief.

Deze actie is niet cumuleerbaar met andere tijdelijke promoties.

Looptijd van de actie

Het voordeel is van toepassing voor nieuwe woningverzekeringscontracten, waarvoor een offerte aangevraagd wordt vanaf 24 februari 2020 tot en met 8 april 2020.

Yuzzu richt zich tot particulieren. Yuzzu is erkend om actief verzekeringsproducten aan te bieden en te verdelen. Vanuit commercieel oogpunt commercialiseert Yuzzu verzekeringsproducten voor auto's, motoren en woningen (burgerlijke aansprakelijkheid privéleven, bijstand, rechtsbijstand). Het beheer van de schadegevallen inzake rechtsbijstand wordt toevertrouwd aan een juridisch afzonderlijk bedrijf dat handelt als kantoor voor het regelen van schadegevallen en dat vermeld staat in het contract. Het beheer van lichamelijke schadegevallen wordt toevertrouwd aan AXA Belgium.

Bijkomende bijstandsdiensten kunnen aangeboden worden via een samenwerking met het bedrijf Touring Club België.